AUDYT PRZYJAZNA PRZYCHODNIA

Informujemy pacjentów, iż w maju 2011r. uczestniczyliśmy w projekcie “Audyt Przyjazna Przychodnia – wdrażanie innowacji i dyfuzja dobrych praktyk w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej”, który to pozwolił wprowadzić w naszej placówce znaczące usprawnienia i innowacje.

Audyt obejmował ocenę funkcji przedsiębiorstwa i rekomendacje usprawnień w obszarach:

– obsługi pacjenta
– dostępności
– kompleksowości i jakości świadczonych usług
– stosowanych metod promocji i informacji
– przestrzegania praw pacjenta
– budowania potencjału orgaizacji usług medycznych