GABINET POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWO – RODZINNEJ

położna: lic. Marta Sokolińska

Położna środowiskowo-rodzinna pomoże i poradzi jak zdrowo przejść przez całe życie kobiecie i jej rodzinie:

 • nastolatce pomoże łagodnie i mądrze przejść burzliwy okres pokwitania poradzi w zakresie świadomego rodzicielstwa, planowania rodziny, wychowania seksualnego
 • ciężarnym, młodym matkom, ich rodzinom udzieli fachowej pomocy i porady
 • pomoże w problemach laktacji, karmienia noworodka i niemowlęcia
 • służy poradą w zakresie profilaktyki chorób ginekologicznych, onkologicznych i społecznych (nauczy samokontroli piersi, oceni zagrożenie zdrowia, wskaże na czynniki szkodliwe)
 • doradzi w problemach okresu przekwitania
 • otoczy kobietę opieką pielęgnacyjną w schorzeniach ginekologicznych i  onkologicznych

Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i  profilaktyki

 • Diagnozowanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym kobiet w  przebiegu ciąży.
 • Ocena zagrożeń zdrowotnych wynikających z działania czynników szkodliwych w  środowisku.
 • Edukacja kobiety we wszystkich okresach życia do prowadzenia samoobserwacji, do podejmowania działań wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego.
 • Poradnictwo w zakresie samoopieki i samopielęgnacji w zdrowiu, profilaktyce chorób.
 • Edukacji prozdrowotna.
 • Organizacja grup wsparcia.
 • Prowadzenie czynnego poradnictwa w zakresie profilaktyki chorób wieku dziecięcego i chorób ginekologicznych, onkologicznych.
 • Prowadzenie programu przygotowania do porodu z uwzględnieniem porodu rodzinnego.
 • Promowanie karmienia piersią.
 • Edukacja w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową.
 • Realizację prozdrowotnych programów profilaktycznych i z zakresu promocji zdrowia.

Świadczenia w zakresie opieki nad kobietami w okresie ciąży i połogu oraz noworodkami i niemowlętami w pierwszych 6-tygodniach życia

 • Objęcie czynną i systematyczną opieką kobiet ciężarnych, położnic, noworodków, oraz ich rodzin.
 • Dokonywanie oceny stanu zdrowia kobiety oraz noworodka i niemowlęcia w celu określenia zapotrzebowania na opiekę położniczą:
  • Zbieranie wywiadu..
  • Wykonywanie testu na fenyloketonurię i hypotyreozę u noworodków.
  • Pobieranie materiału do badań diagnostycznych i wykonywanie testów diagnostycznych.
  • Wykonywanie pomiarów.
  • Ustalenie nieprawidłowości dokonanych pomiarów i przeprowadzonych badań.
  • Wykonywanie badania fizykalnego kobiety (ogólnego i położniczego) i  noworodka.
 • Udzielanie pomocy położniczej i neonatologicznej w nagłych przypadkach, przed przybyciem lekarza.
 • Monitorowanie rozwoju ciąży prawidłowej, przebiegu połogu, rozwoju noworodka.
 • Prowadzenie porodu fizjologicznego w warunkach domowych z zapewnieniem wymaganych zabiegów neonatologicznych w tym testów i szczepień ochronnych u  noworodka.

Świadczenia pielęgnacyjne w schorzeniach ginekologicznych.

 • Sprawowanie opieki nad kobietami ze schorzeniami ginekologicznymi.
 • Sprawowanie opieki paliatywnej nad kobietami, ocena jakości życia i  wydolności psychofizycznej.
 • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych.
 • Edukacja i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji.
 • Podawanie leków różnymi drogami i technikami.
 • Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach.

Świadczenia usprawniające

 • Koordynacja i współdziałanie w rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z długotrwałego unieruchomienia.
 • Usprawnienie ruchowe.
 • Drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej
 • Ćwiczenia ogólno-usprawniające specyficzne wynikające z potrzeb zdrowotnych dla podopiecznych