POLITYKA JAKOŚCI

Wizją firmy jest stworzenie jej wizerunku, rozpoznawalnego na rynku usług medycznych jako firmy, której usługi są synonimem najwyższej jakości.

Naszą Misją jest profesjonalna opieka medyczna polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

POLITYKA JAKOŚCI

Nadrzędnym celem ustanowionej polityki jakości w NZOZ „Gołonóg” sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej jest świadczenie za każdym razem na najwyższym możliwym poziomie jakości usług medycznych w dziedzinie ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, w celu coraz lepszego zaspokajania potrzeb i oczekiwań Klientów w sposób gwarantujący ich pełną satysfakcję dla poprawy stanu zdrowia.

Celem biznesowym firmy jest uzyskanie stałej poprawy wyników finansowych dla zapewnienia możliwości ciągłego doskonalenia i rozwoju firmy.

Tak określoną Wizję, Misję i Politykę, Firma realizuje poprzez:

  • Tworzenie przyjaznej atmosfery współpracy z pacjentem, zwiększającej zaufanie do firmy
  • Zadowolenie wszystkich naszych Klientów, osiągane dzięki kompetencji, fachowości i kulturze osobistej wszystkich pracowników
  • Pełne zaangażowanie wszystkich pracowników w utrzymaniu wysokiej jakości świadczonych usług i ich dalszy rozwój w celu poprawy i zwiększenia liczby obsługiwanych Pacjentów
  • Efektywne wykorzystanie potencjału wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej, stale doskonalącej swoje umiejętności
  • Stosowanie nowoczesnych metod diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych, pielęgniarskich, opiekuńczych i technologii medycznych zgodnie z wymogami nauki i oczekiwaniami pacjentów
  • Racjonalizacje kosztów działalności
  • Wdrażanie efektywnych narzędzi gwarantujących stałe mointorowanie i doskonalenie procesów i systemu zarządzania jakością

 

Dążąc do zrealizowania wyznaczonych celów Kierownictwo Firmy deklaruje zapewnienie niezbędnych zasobów dla funkcjonowania systemu, stałe doskonalenie systemu zarządzania jakością, uaktualnianie procedur oraz przegląd i aktualizację polityki i celów jakości.