Gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej

świadczy usługi od poniedziałku do piątku od godz. 07.00 do 18.00

DYŻURY PIELĘGNIAREK:

piel.Leoszewska Halina  poniedziałek – piątek  09.00 – 11.00

piel.Wilk Joanna             poniedziałek – piątek  11.00 – 13.00

piel.Zębala Elżbieta       poniedziałek – piątek  13.00 – 15.00

W ramach opieki pielęgniarki środowiskowej pacjent ma prawo do świadczeń pielęgnacyjnych w domu.Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna sprawuje opiekę nad podopiecznymi adekwatną do stanu i potrzeb pacjentów do niej zadeklarowanych. W ramach swoich obowiązków pielęgniarka środowiskowa:

  • wykonuje iniekcje, zabiegi pielęgniarskie, czynności higieniczne oraz pobiera materiał
    do badań diagnostycznych w domu pacjenta,
  • dokonuje pomiarów np. ciśnienia, tętna, temperatury poziomu glukozy,
  • pomaga w czynnościach rehabilitacyjnych i leczniczych poprzez udział w usprawnianiu, stosowaniu gimnastyki oddechowej,
  • pomaga w uzyskiwaniu zaopatrzenia ortopedycznego,
  • pomaga w uzyskiwaniu kontaktu z lekarzem POZ,
  • realizuje recepty.

Jednym z podstawowych zadań pielęgniarki środowiskowej jest prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjentów a w szczególności przygotowanie do samoopieki