Gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej

świadczy usługi od poniedziałku do piątku od godz. 07.00 do 18.00

DYŻURY PIELĘGNIAREK:

piel.Wilk Joanna

piel.Zębala Elżbieta

W ramach opieki pielęgniarki środowiskowej pacjent ma prawo do świadczeń pielęgnacyjnych w domu.Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna sprawuje opiekę nad podopiecznymi adekwatną do stanu i potrzeb pacjentów do niej zadeklarowanych. W ramach swoich obowiązków pielęgniarka środowiskowa:

  • wykonuje iniekcje, zabiegi pielęgniarskie, czynności higieniczne oraz pobiera materiał
    do badań diagnostycznych w domu pacjenta,
  • dokonuje pomiarów np. ciśnienia, tętna, temperatury poziomu glukozy,
  • pomaga w czynnościach rehabilitacyjnych i leczniczych poprzez udział w usprawnianiu, stosowaniu gimnastyki oddechowej,
  • pomaga w uzyskiwaniu zaopatrzenia ortopedycznego,
  • pomaga w uzyskiwaniu kontaktu z lekarzem POZ,
  • realizuje recepty.

Jednym z podstawowych zadań pielęgniarki środowiskowej jest prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjentów a w szczególności przygotowanie do samoopieki