CERTYFIKAT ISO 9001:2008

MAMY CERTYFIKAT

ISO 9001:2008

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, iz od dnia 29.07.2011r. wdrożyliśmy oraz stosujemy System Zarządzania Jakością, który został potwierdzony Certyfikatem ISO 9001:2008 wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego UDT-CERT.

Wysoką jakość świadczonych przez nas usług potwierdza kolejny Certyfikat ISO 9001:2008, wydany w dniu 8 lipca 2014 roku przez firmę ISOQAR – numer certyfikatu 12444.

Kolejny audyt zakończył się wydaniem nowego certyfikatu w dniu 22 czerwca 2017, tym razem z rąk przedstawicieli firmy certyfikującej ICR.

Posiadanie certyfikatu zobowiązuje nas do dalszego polepszania poziomu świadczonych usług medycznych i zadowolenia pacjenta.